Imwaqqaf il-Forum Nazzjonali tal-Union Maltin

Messaġġ mil-UĦM fl-okkażżjoni tal-200 sena anniversarju tal-Korp tal-Pulizija f’Malta

PoliceIl-Union Ħaddiema Maghqudin ssellem lill- pulizija fl-okkażjoni tal-200 sena anniversarju. Il-UĦM tirringrazzja lil dawk il-pulizija li ta’ kuljum jgħatu servizz lill-komunita’ Maltija u Għawdxija xi kultant anke b’periklu għal-ħajjithom.  Waqt li l-UHM se tkun hemm anke qed tipprovdi s-servizzi tagħha trejdunjonistiċi, tinnota li l-gvern jidher biċ- ċar li waqt li fetaħ l-Union beraħ għal GWU sabiex tibda l-ħidma tagħha, ma tax l-istess ċans lill-UHM. “Id-demokrazija trejdunjonistika titlob li l- pulizija għandhom jiddeċiedu huma ma minn jingħaqdu mingħajr biża’ u xkiel u l-UHM għandha tingħata l-istess opportunitajiet bħal ħaddieħor” temm jgħid  is -Segretarju Ġenerali Josef Vella.  Għal dan il-għan il-UHM se tiltaqa’ mal-Ministru Mallia nhar it-Tnejn 21 ta’ Lulju.

L-Union Ħaddiema Magħqudin tordna direttivi ġewwa l-EUPA

EUPAIt-Taqsima Edukazzjoni, Kultura u Rikreazzjoni tal-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) illum ordnat numru ta’ direttivi ġewwa l-European Union Programme Agency (EUPA). Dan wara li fallew it-tentattivi fuq l-qbil tal-fteħim kolletiv il-ġdid.
L-UĦM irreġistrat tilwima industrijali nhar it-Tnejn 30 ta’ Gunju 2014, fejn wara kellha laqgħa fil-preżenza tad-Direttur ta’ Xogħol ma sar l-ebda progress. Il-ħaddiema tal- aġenzija mhux qegħdin jaqblu mal-proposta tas-salarji minn naħa tal-gvern fost l-oħrajn. Dan għaliex fil-ftehim il-ġdid, il-proposti tas-salarji huma nferjuri għal dak li akkwistaw dawn il-ħaddiema fil-passat.
Għaldaqstant, l-UĦM mill-llum ordnat lill-ħaddiema biex jidħlu fis-seħħ direttivi industrijali li t-Taqsima Edukazzjoni, Kultura u Rikreazzjoni mhux qed teskludi li iżjed direttivi jistgħu jidħlu fis-seħħ jekk jibqa ma jkun hemm l-ebda żblokk.

Messagg mill-UĦM fir-rigward it-Tilwima tal-Malta Public Transport


 

Home Assist Package – Free with one year membership

As part of its membership scheme, UHM is proud to offer the Home Assist package complementary for fully paid members up to the end of the Calendar year.

 

 

Ministry of Health reverts position after UHM and APM pressure to safeguard patients’ wellbeing

In a communication to UĦM, the Ministry of Health has reverted its position back and all the equipment used for patient’s toe-nail services will now be sterilized and packed individually to safeguard the patients’ well-being.

»»»

Joint Statement: Association of Podiatrists of Malta (APM) and Union Haddiema Maqghudin (UHM)

UHM-New-logo (1)APM Logo Refined Version

 

 

Compromised patient service due to the lack of equipment and health & safety practices in hospital, community and primary care settings

Both UHM and APM through a joint statement would like to notify the public that due to long standing critical issues including lack of instruments in specific health centers and compromised health & safety for both patients and clinicians, the union has issued a preventive measure so that toe- nail care services offered by Podiatrists in clinical and hospital settings are stopped with immediate effect on grounds of health & safety.

»»»

Il-UĦM twissi lil Malta Public Transport Services

public_transport_logo

 

F’ittra li ntbagħtet lis-Sur Konrad Pule’, il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Public Transport Services, il-UĦM insistiet li sa mhux aktar tard min-nhar it-Tnejn 16 ta’ Ġunju 2014, il-kumpanija għandha tagħmel it-talba formali lir-Reġistratur tat-Trade Unions sabiex issir il-verifika meħtieġa biex il-UĦM tiġi rikonoxxuta bħala l-Union ewlenija fil-Malta Public Transport Services.

»»»

Il-UĦM tirreġistra tilwima industrijali mal-Malta International Airport (MIA)

3095785

It-Taqsima Port u Trasport tal-UĦM illum irreġistrat tilwima industrijali mall-Malta International Airport (MIA) minħabba d-deċiżjoni li ħadet il-kumpanija li tkompli tagħmel outsourcing ta’ diversi sezzjonijet ġewwa l-istess MIA. Fost dawn is-sezzjonjiet hemm dik tal-Customer Service Attendants, tal-Informational Technology, Information Management, Electronics u Networks.

»»»

Il-UĦM tirreġistra tilwima industrijali mal-Kumpanija Malta Public Transport Services (ex-Arriva)

arriva logo

It-Taqsima Port u Trasport tal-UĦM illum irreġistrat tilwima industrijali mal-Malta Public Transport Services (ex-Arriva).

»»»

Aktar ħaddiema ex-Arriva jkomplu jissieħbu mal-UĦM

Hu ta’ sodisfazzjon għat-Taqsima Port u Trasport tal-UĦM li fil-jiem li għaddew aktar xufiera u ħaddiema oħra ex-Arriva komplew jagħtu fiduċja u daħlu membri fil-UĦM.

Il-ħaddiema ex-Arriva  huma insodisfatti bin-nuqqas ta’ riżultati li kisbet il-Unjin tagħhom rikonoxxuta sa llum. Dawn il-ħaddiema qegħdin jilmentaw li matul dawn id-diversi xhur, l-unika ħaga li akkwistaw il-ħaddiema permezz tal-Unjin rikonoxxuta sa issa kien id-dritt tagħhom stess, li jitħallsu ta’ xogħol li għamlu fil-Festi Pubbliċi. »»»