Il-UĦM tiddeplora b’saħħa l-Prekarjat.

leisure_clothing_malta

Il-UĦM tikkundana kull tip ta’ prekarjat u sfruttament tal-ħaddiema.

»»»

Equip yourself to participate in social dialogue, negotiations and policy development thanks to the Voice of the Workers Project – ESF 4.221

UHM_VOWESF

 

 

Applications are now open for the training on social dialogue for Maltese workers – online
Two courses are being offered, namely the Bipartite Social Dialogue and the Tripartite Social Dialogue that
you can attend comfortably from your desk

»»»

Tislija lill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona

14896-740xNone

Id-diriġenti tal-UĦM jirringrazzjaw lill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona tax-xogħol pastorali siewi li wettaq u jawgurawlhu għall-ġejjieni.

Il-UĦM fuq il-programm Xift fuq Net TV

IMG_0232

Mill-llum, il-UĦM se jibda jkollha rokna informattiva (kull hmistax, nhar ta’ Erbgha) fuq il-programm XIFT fuq Net TV fis-1.15pm. L-ewwel mistieden se jkun is-Segreatrju Generali Josef Vella.

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM mistieden fil-programm NEWSFEED fuq Net TV

IMG_0225

It-Tlieta 14 t’Ottubru is-Segretarju Generali tal-UĦM Josef Vella kien wiehed mill-mistednin fuq il-programm Newsfeed fuq Net TV.

Reazzjoni mill-UĦM rigward il-bini tal-Power Station

Bill

Il-UĦM titlob lill-gvern sabiex ma jħallix aktar spekulazzjonijiet jċajpru l-proġett tal-Power Station.  Għaldaqstant l-UĦM temmen li mill-iktar fis possibli l-gvern għandu jsejjah konferenza stampa fejn jispjega lill-pubbliku kif dan l-proġett se jkompli u x’inhuma l-pjanijiet u l-miri.

»»»

Il-UĦM bi stand matul il-Freshers’ Week

IMG_0183

Il-UĦM ipparetiċipat b’suċċess permezz ta’ stand matul il-Freshers’ Week li kien mifrux fuq ġimgħa fuq il-kampus tal-Universita’.

Matul il-Freshers’ Week, il-UĦM organizzat kompetizzjoni għal kull min iżur l-istand tagħha. Il-premju finali huwa tablet tad-ditta Galaxy ġentilment mogħti mil-kumpanija Sound Machine ta’ B’Kara.

Dettalji ta’ min rebaħ jingħataw dalwaqt.

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM Josef Vella fuq TVAM


Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM Josef Vella il-Ġimgħa filgħodu kien mistieden fuq il-programm TVAM ippreżentat minn Norma Saliba.

Josef Vella spjega b’mod konċiż il-proposti interessanti u nnovattivi għall-qasam tax-xogħol għall-baġit tas-sena 2015.

 

 

 

 

Kompetizzjoni UĦM

10384903_279885915539814_6680292248414493348_n

Żuru l-istand tal-UĦM matul il-Freshers Week u żuru l-Facebook page tal-UĦM (www.facebook.com/UHMMalta) u pparteċipaw fil-kompetizzjoni fejn tistgħu’ tirbħu tablet Samsung grazzi għall-Sound Machine.

Termini u kundizzjonijiet japplikaw.

Union Is Strength (L-Unjoni ġġib il-Forza)

Il-UĦM tressaq il-każ għar-Recognition tax-xufiera tal-Malta Public Transport Services (ex-Arriva) quddiem it-Tribunal Industrijali.

UHM-New-logo (1)

Permezz tal-avukat tagħha, il-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) bgħatet ittra lill- Ministru Helena Dalli b’referenza għat-tilwima industrijali pendenti li l-unjin għandha rigward ir-rikonoxximent tagħha bħala l-unjin rappreżentattiva tax-xufiera mal-Malta Public Transport Services.

»»»

Il-UĦM konfermata bħala l-Unjin għall-Paramedic Aides

UHM-New-logo (1)

Illum it-Taqsima Servizzi tas-Saħħa tal-Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM) ingħatat konferma uffiċċjali mid-Direttur tar-Relazzjonijiet Industrijali u x-Xoghol li tgawdi mill-maġġoranza tal-ħaddiema tal-Gvern fil-grad ta’ Paramedic Aide msieħba fi ħdan il-UĦM. Fix-xhur li għaddew it-Taqsima Servizzi tas-Sahha tal-UĦM kisbet ukoll rikonxximent ewlieni fid-Dental Surgery Assistants u Pharmacy Technicians.

»»»

Il-UĦM tesprimi solidarjeta’ mal-membri tal-Korp tal-Pulizija

Subpage-Banner-4

It-Taqsima Entitajiet Pubbliċi u Kommunkazzjoni tal-UĦM (Union Ħaddiema Magħqudin) tikkundanna bi sħiħ l-attakk vjolenti li allegatament seħħ fuq membri tal-Korp tal-Pulizija f’dawn l-aħħar jiem.

»»»

Reazzjoni tal-UĦM dwar il-proposti tal-MEA

UHM-New-logo (1)

Il-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) bl-ebda mod ma tista’ taqbel li l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema jiġu mittiekla. Il-UĦM tikkontendi li hu dritt tal-ħaddiem li meta jkun hemm ċertifikat mediku dan għandu jitqies bħala sick leave u bl-ebda mod ma jġibu ċirkustanzi li jwasslu sabiex il-ħaddiema jitnaqrilhom mill-kundizzjonijiet li ġew miksuba matul iż-żmien.

»»»

L-Union Ħaddiema Magħqudin tiffirma l-Ftehim Kolletiv tal-EUPA

photo 1

It-Taqsima Edukazzjoni, Kultura u Rikreazjoni tal-Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM) u l-European Union Programme Agency (EUPA) illum 6 ta’ Awwissu 2014 iffirmaw il-Ftehim Kollettiv l-ġdid li jkopri sa 2016. Permess ta’ dan il-ftehim se jkunu qed jitjiebu diversi kundizzjonijiet tax-xogħol għall-ħaddiema fosthom titjieb finanzjarju.

»»»

Imwaqqaf il-Forum Nazzjonali tal-Union Maltin

Messaġġ mil-UĦM fl-okkażżjoni tal-200 sena anniversarju tal-Korp tal-Pulizija f’Malta

PoliceIl-Union Ħaddiema Maghqudin ssellem lill- pulizija fl-okkażjoni tal-200 sena anniversarju. Il-UĦM tirringrazzja lil dawk il-pulizija li ta’ kuljum jgħatu servizz lill-komunita’ Maltija u Għawdxija xi kultant anke b’periklu għal-ħajjithom.  Waqt li l-UHM se tkun hemm anke qed tipprovdi s-servizzi tagħha trejdunjonistiċi, tinnota li l-gvern jidher biċ- ċar li waqt li fetaħ l-Union beraħ għal GWU sabiex tibda l-ħidma tagħha, ma tax l-istess ċans lill-UHM. “Id-demokrazija trejdunjonistika titlob li l- pulizija għandhom jiddeċiedu huma ma minn jingħaqdu mingħajr biża’ u xkiel u l-UHM għandha tingħata l-istess opportunitajiet bħal ħaddieħor” temm jgħid  is -Segretarju Ġenerali Josef Vella.  Għal dan il-għan il-UHM se tiltaqa’ mal-Ministru Mallia nhar it-Tnejn 21 ta’ Lulju.

L-Union Ħaddiema Magħqudin tordna direttivi ġewwa l-EUPA

EUPAIt-Taqsima Edukazzjoni, Kultura u Rikreazzjoni tal-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) illum ordnat numru ta’ direttivi ġewwa l-European Union Programme Agency (EUPA). Dan wara li fallew it-tentattivi fuq l-qbil tal-fteħim kolletiv il-ġdid.
L-UĦM irreġistrat tilwima industrijali nhar it-Tnejn 30 ta’ Gunju 2014, fejn wara kellha laqgħa fil-preżenza tad-Direttur ta’ Xogħol ma sar l-ebda progress. Il-ħaddiema tal- aġenzija mhux qegħdin jaqblu mal-proposta tas-salarji minn naħa tal-gvern fost l-oħrajn. Dan għaliex fil-ftehim il-ġdid, il-proposti tas-salarji huma nferjuri għal dak li akkwistaw dawn il-ħaddiema fil-passat.
Għaldaqstant, l-UĦM mill-llum ordnat lill-ħaddiema biex jidħlu fis-seħħ direttivi industrijali li t-Taqsima Edukazzjoni, Kultura u Rikreazzjoni mhux qed teskludi li iżjed direttivi jistgħu jidħlu fis-seħħ jekk jibqa ma jkun hemm l-ebda żblokk.

Messagg mill-UĦM fir-rigward it-Tilwima tal-Malta Public Transport


 

Home Assist Package – Free with one year membership

As part of its membership scheme, UHM is proud to offer the Home Assist package complementary for fully paid members up to the end of the Calendar year.

 

 

Il-UĦM tipparteċipa f’mixja għad-Dar tal-Providenza

IMAG0732

Id-diriġenti tal-UĦM flimkien ma’ numru sabiħ ta’ membri tagħha, inġabru fis-Siġġiewi biex fil-ħin liberu tagħhom, ingħaqdu ma’ mijiet oħrajn f’mixja minn Pjazza San Nikola sad-Dar tal-Provdenza, distanza ta’ madwar 2.3 kilometri.

»»»