Ħaddiema tal-kumpanija Waldorf Auto Services Company Ltd (Hyundai) jissieħbu mall-UĦM

hyundai-car-logo

Il-maġġoranza assoluta tal-impjegati tal-kumpanija Waldorf Auto Services Company Ltd (Hyundai) fil-jiem li għaddew irriżenjaw minn Unjin oħra u issieħbu fil-Union Ħaddiema Maqgħudin fejn ġew organizzati fit-Taqsima Manifattura u Kummerċ fi ħdan il-UĦM.

»»»

Appell lill-Membri kollha tal-UĦM

DTP poster A3

 

Jekk tixtieq tingħaqad mad-diriġenti tal-UĦM għall-mixja organizzata mill-Grupp Żgħażagħ Gudja għad-Dar tal-Providenza nhar il-Ħadd 28 ta’ Settembru, inħeġġek iċċempel l-uffiċċju tal-unjin fuq 2590 5000 biex tirreġistra ismek għal din l-attivita’ nobbli.

»»»

“Train your voice in the social dialogue” Voice of the Workers EU funded project

UHM_VOWESF

Applications are now open for the training on social dialogue for Maltese workers

Two courses are being offered, namely the Bipartite Social Dialogue and the Tripartite Social Dialogue

»»»

The Department of Health & UĦM reach an agreement over Podiatry Services

podiatry-services

The Union Haddiema Magħqudin (UĦM) has  lifted directives with immediate effect from the podiatry services. An agreement was reached between the Department of Health and UĦM today after a series of meetings at the HR directorate.

»»»

Il-UĦM tressaq il-każ għar-Recognition tax-xufiera tal-Malta Public Transport Services (ex-Arriva) quddiem it-Tribunal Industrijali.

UHM-New-logo (1)

Permezz tal-avukat tagħha, il-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) bgħatet ittra lill- Ministru Helena Dalli b’referenza għat-tilwima industrijali pendenti li l-unjin għandha rigward ir-rikonoxximent tagħha bħala l-unjin rappreżentattiva tax-xufiera mal-Malta Public Transport Services.

»»»

Il-UĦM konfermata bħala l-Unjin għall-Paramedic Aides

UHM-New-logo (1)

Illum it-Taqsima Servizzi tas-Saħħa tal-Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM) ingħatat konferma uffiċċjali mid-Direttur tar-Relazzjonijiet Industrijali u x-Xoghol li tgawdi mill-maġġoranza tal-ħaddiema tal-Gvern fil-grad ta’ Paramedic Aide msieħba fi ħdan il-UĦM. Fix-xhur li għaddew it-Taqsima Servizzi tas-Sahha tal-UĦM kisbet ukoll rikonxximent ewlieni fid-Dental Surgery Assistants u Pharmacy Technicians.

»»»

Il-UĦM tesprimi solidarjeta’ mal-membri tal-Korp tal-Pulizija

Subpage-Banner-4

It-Taqsima Entitajiet Pubbliċi u Kommunkazzjoni tal-UĦM (Union Ħaddiema Magħqudin) tikkundanna bi sħiħ l-attakk vjolenti li allegatament seħħ fuq membri tal-Korp tal-Pulizija f’dawn l-aħħar jiem.

»»»

Reazzjoni tal-UĦM dwar il-proposti tal-MEA

UHM-New-logo (1)

Il-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) bl-ebda mod ma tista’ taqbel li l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema jiġu mittiekla. Il-UĦM tikkontendi li hu dritt tal-ħaddiem li meta jkun hemm ċertifikat mediku dan għandu jitqies bħala sick leave u bl-ebda mod ma jġibu ċirkustanzi li jwasslu sabiex il-ħaddiema jitnaqrilhom mill-kundizzjonijiet li ġew miksuba matul iż-żmien.

»»»

L-Union Ħaddiema Magħqudin tiffirma l-Ftehim Kolletiv tal-EUPA

photo 1

It-Taqsima Edukazzjoni, Kultura u Rikreazjoni tal-Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM) u l-European Union Programme Agency (EUPA) illum 6 ta’ Awwissu 2014 iffirmaw il-Ftehim Kollettiv l-ġdid li jkopri sa 2016. Permess ta’ dan il-ftehim se jkunu qed jitjiebu diversi kundizzjonijiet tax-xogħol għall-ħaddiema fosthom titjieb finanzjarju.

»»»

Imwaqqaf il-Forum Nazzjonali tal-Union Maltin

Messaġġ mil-UĦM fl-okkażżjoni tal-200 sena anniversarju tal-Korp tal-Pulizija f’Malta

PoliceIl-Union Ħaddiema Maghqudin ssellem lill- pulizija fl-okkażjoni tal-200 sena anniversarju. Il-UĦM tirringrazzja lil dawk il-pulizija li ta’ kuljum jgħatu servizz lill-komunita’ Maltija u Għawdxija xi kultant anke b’periklu għal-ħajjithom.  Waqt li l-UHM se tkun hemm anke qed tipprovdi s-servizzi tagħha trejdunjonistiċi, tinnota li l-gvern jidher biċ- ċar li waqt li fetaħ l-Union beraħ għal GWU sabiex tibda l-ħidma tagħha, ma tax l-istess ċans lill-UHM. “Id-demokrazija trejdunjonistika titlob li l- pulizija għandhom jiddeċiedu huma ma minn jingħaqdu mingħajr biża’ u xkiel u l-UHM għandha tingħata l-istess opportunitajiet bħal ħaddieħor” temm jgħid  is -Segretarju Ġenerali Josef Vella.  Għal dan il-għan il-UHM se tiltaqa’ mal-Ministru Mallia nhar it-Tnejn 21 ta’ Lulju.

L-Union Ħaddiema Magħqudin tordna direttivi ġewwa l-EUPA

EUPAIt-Taqsima Edukazzjoni, Kultura u Rikreazzjoni tal-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) illum ordnat numru ta’ direttivi ġewwa l-European Union Programme Agency (EUPA). Dan wara li fallew it-tentattivi fuq l-qbil tal-fteħim kolletiv il-ġdid.
L-UĦM irreġistrat tilwima industrijali nhar it-Tnejn 30 ta’ Gunju 2014, fejn wara kellha laqgħa fil-preżenza tad-Direttur ta’ Xogħol ma sar l-ebda progress. Il-ħaddiema tal- aġenzija mhux qegħdin jaqblu mal-proposta tas-salarji minn naħa tal-gvern fost l-oħrajn. Dan għaliex fil-ftehim il-ġdid, il-proposti tas-salarji huma nferjuri għal dak li akkwistaw dawn il-ħaddiema fil-passat.
Għaldaqstant, l-UĦM mill-llum ordnat lill-ħaddiema biex jidħlu fis-seħħ direttivi industrijali li t-Taqsima Edukazzjoni, Kultura u Rikreazzjoni mhux qed teskludi li iżjed direttivi jistgħu jidħlu fis-seħħ jekk jibqa ma jkun hemm l-ebda żblokk.

Messagg mill-UĦM fir-rigward it-Tilwima tal-Malta Public Transport


 

Home Assist Package – Free with one year membership

As part of its membership scheme, UHM is proud to offer the Home Assist package complementary for fully paid members up to the end of the Calendar year.