Equip yourself to participate in social dialogue, negotiations and policy development thanks to the Voice of the Workers Project – ESF 4.221 DEADLINE EXTENDED – 31.01.2015

ESF

UHM_VOW

 

 

The deadline for applications for the training on social dialogue for Maltese workers – online is extended.

»»»

Right of Reply to Paul Pace’s (MUMN) Press Release

UHM-New-logo (1)

Contrary to what Paul Pace is saying, UHM and the Government had agreed that the directives issued are not putting patients’ lives at risk.

»»»

Il-UĦM iżżid l-Azzjonijiet Industrijali fis-Sezzjoni tal-Paramedic Aides

carrier-hospital-pneumatic-tube-system-68860-2865363

Il-Ġimħa li għaddiet, il-UĦM żiedet l-azzjonijiet industrijali fiz-sezzjoni tal-Paramedic Aides għax skond il-Unjin baqgħet bla proposti minn naħa tas-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa, l-Onorevoli Dr. Chris Fearne. Dan wara li din il-unjin kienet imwiegħda b’mod ċar li jew it-Tlieta, massimu l-Erbgħa kien se jkollha laqgħa msejjħa apposta biex jiġu diskussi l-kontra-proposti.

»»»

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM, is-Sur Josef Vella elett fuq il-bord tal-EZA.

Josef Vella

Il-UĦM bi pjaċir tħabbar li s-Segretarju Ġenerali tagħha, is-Sur Josef Vella ġie elett bħala membru tal-bord fl-organizzjoni internazzjonali EZA, li l-UĦM hija membru attiv tagħha.

»»»

Żjara mill-Eċċellenza Tagħha, l-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca

DSCF3114

Illum il-UĦM b’unur laqgħet fil-kwartieri ġenerali lill-Eċċellenza Tagħha, l-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca.

»»»

First collective agreement signed for WasteServ employees

Paramedic Aides given the cold shoulder by the Ministry for Energy and Health

UHM-New-logo (1)

The Health Section within UĦM will, from Monday 24th November 2014, order industrial actions to all Paramedic Aides.

»»»

Reazzjoni dwar il-Baġit 2015 mill-UĦM

Budget

Waqt li l-UĦM tinnota li l-previżżjonijiet ta’ tkabbir ekonomiku bir-rata ta’ 3.5% jidru posittivi, il-UĦM tisħaq dwar l-importanza illi l-miri ekonomiċi għandhom ikunu milħuqa u mhux jibqgħu BISS miri.

»»»

Equip yourself to participate in social dialogue, negotiations and policy development thanks to the Voice of the Workers Project – ESF 4.221 DEADLINE EXTENDED

UHM-New-logo (1)ESF

The deadline for applications for the training on social dialogue for Maltese workers – online is extended

»»»

Health care profession graduates ‘left in the dark’ over future jobs, UHM does not exclude action

Il-UĦM tikkundanna kull vjolenza.

UHM-New-logo (1)

Il-UĦM tikkundanna bla riservi l-attakk li sar fuq ir-residenza tal-Ispettur Geoffrey Azzopardi.

»»»

Il-UĦM u l-Caritas jiffirmaw il-Ftehim Kollettiv.

caritas_malta_logo

It-Taqsima Edukazzjoni u Kura tal-Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM) u l-Caritas iffirmaw il-Ftehim Kollettiv tal-ħaddiema li jaħdmu l-Caritas.

»»»

Il-UĦM tiddeplora b’saħħa l-Prekarjat.

leisure_clothing_malta

Il-UĦM tikkundana kull tip ta’ prekarjat u sfruttament tal-ħaddiema.

»»»

Equip yourself to participate in social dialogue, negotiations and policy development thanks to the Voice of the Workers Project – ESF 4.221

UHM_VOWESF

 

 

Applications are now open for the training on social dialogue for Maltese workers – online
Two courses are being offered, namely the Bipartite Social Dialogue and the Tripartite Social Dialogue that
you can attend comfortably from your desk

»»»

Tislija lill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona

14896-740xNone

Id-diriġenti tal-UĦM jirringrazzjaw lill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona tax-xogħol pastorali siewi li wettaq u jawgurawlhu għall-ġejjieni.

Il-UĦM fuq il-programm Xift fuq Net TV

IMG_0232

Mill-llum, il-UĦM se jibda jkollha rokna informattiva (kull hmistax, nhar ta’ Erbgha) fuq il-programm XIFT fuq Net TV fis-1.15pm. L-ewwel mistieden se jkun is-Segreatrju Generali Josef Vella.

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM mistieden fil-programm NEWSFEED fuq Net TV

IMG_0225

It-Tlieta 14 t’Ottubru is-Segretarju Generali tal-UĦM Josef Vella kien wiehed mill-mistednin fuq il-programm Newsfeed fuq Net TV.

Reazzjoni mill-UĦM rigward il-bini tal-Power Station

Bill

Il-UĦM titlob lill-gvern sabiex ma jħallix aktar spekulazzjonijiet jċajpru l-proġett tal-Power Station.  Għaldaqstant l-UĦM temmen li mill-iktar fis possibli l-gvern għandu jsejjah konferenza stampa fejn jispjega lill-pubbliku kif dan l-proġett se jkompli u x’inhuma l-pjanijiet u l-miri.

»»»

Il-UĦM bi stand matul il-Freshers’ Week

IMG_0183

Il-UĦM ipparetiċipat b’suċċess permezz ta’ stand matul il-Freshers’ Week li kien mifrux fuq ġimgħa fuq il-kampus tal-Universita’.

Matul il-Freshers’ Week, il-UĦM organizzat kompetizzjoni għal kull min iżur l-istand tagħha. Il-premju finali huwa tablet tad-ditta Galaxy ġentilment mogħti mil-kumpanija Sound Machine ta’ B’Kara.

Dettalji ta’ min rebaħ jingħataw dalwaqt.

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM Josef Vella fuq TVAM


Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM Josef Vella il-Ġimgħa filgħodu kien mistieden fuq il-programm TVAM ippreżentat minn Norma Saliba.

Josef Vella spjega b’mod konċiż il-proposti interessanti u nnovattivi għall-qasam tax-xogħol għall-baġit tas-sena 2015.

 

 

 

 

Kompetizzjoni UĦM

10384903_279885915539814_6680292248414493348_n

Żuru l-istand tal-UĦM matul il-Freshers Week u żuru l-Facebook page tal-UĦM (www.facebook.com/UHMMalta) u pparteċipaw fil-kompetizzjoni fejn tistgħu’ tirbħu tablet Samsung grazzi għall-Sound Machine.

Termini u kundizzjonijiet japplikaw.

Union Is Strength (L-Unjoni ġġib il-Forza)

Il-UĦM tressaq il-każ għar-Recognition tax-xufiera tal-Malta Public Transport Services (ex-Arriva) quddiem it-Tribunal Industrijali.

UHM-New-logo (1)

Permezz tal-avukat tagħha, il-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) bgħatet ittra lill- Ministru Helena Dalli b’referenza għat-tilwima industrijali pendenti li l-unjin għandha rigward ir-rikonoxximent tagħha bħala l-unjin rappreżentattiva tax-xufiera mal-Malta Public Transport Services.

»»»

Il-UĦM konfermata bħala l-Unjin għall-Paramedic Aides

UHM-New-logo (1)

Illum it-Taqsima Servizzi tas-Saħħa tal-Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM) ingħatat konferma uffiċċjali mid-Direttur tar-Relazzjonijiet Industrijali u x-Xoghol li tgawdi mill-maġġoranza tal-ħaddiema tal-Gvern fil-grad ta’ Paramedic Aide msieħba fi ħdan il-UĦM. Fix-xhur li għaddew it-Taqsima Servizzi tas-Sahha tal-UĦM kisbet ukoll rikonxximent ewlieni fid-Dental Surgery Assistants u Pharmacy Technicians.

»»»

Il-UĦM tesprimi solidarjeta’ mal-membri tal-Korp tal-Pulizija

Subpage-Banner-4

It-Taqsima Entitajiet Pubbliċi u Kommunkazzjoni tal-UĦM (Union Ħaddiema Magħqudin) tikkundanna bi sħiħ l-attakk vjolenti li allegatament seħħ fuq membri tal-Korp tal-Pulizija f’dawn l-aħħar jiem.

»»»

Reazzjoni tal-UĦM dwar il-proposti tal-MEA

UHM-New-logo (1)

Il-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) bl-ebda mod ma tista’ taqbel li l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema jiġu mittiekla. Il-UĦM tikkontendi li hu dritt tal-ħaddiem li meta jkun hemm ċertifikat mediku dan għandu jitqies bħala sick leave u bl-ebda mod ma jġibu ċirkustanzi li jwasslu sabiex il-ħaddiema jitnaqrilhom mill-kundizzjonijiet li ġew miksuba matul iż-żmien.

»»»

L-Union Ħaddiema Magħqudin tiffirma l-Ftehim Kolletiv tal-EUPA

photo 1

It-Taqsima Edukazzjoni, Kultura u Rikreazjoni tal-Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM) u l-European Union Programme Agency (EUPA) illum 6 ta’ Awwissu 2014 iffirmaw il-Ftehim Kollettiv l-ġdid li jkopri sa 2016. Permess ta’ dan il-ftehim se jkunu qed jitjiebu diversi kundizzjonijiet tax-xogħol għall-ħaddiema fosthom titjieb finanzjarju.

»»»

Imwaqqaf il-Forum Nazzjonali tal-Union Maltin

Messaġġ mil-UĦM fl-okkażżjoni tal-200 sena anniversarju tal-Korp tal-Pulizija f’Malta

PoliceIl-Union Ħaddiema Maghqudin ssellem lill- pulizija fl-okkażjoni tal-200 sena anniversarju. Il-UĦM tirringrazzja lil dawk il-pulizija li ta’ kuljum jgħatu servizz lill-komunita’ Maltija u Għawdxija xi kultant anke b’periklu għal-ħajjithom.  Waqt li l-UHM se tkun hemm anke qed tipprovdi s-servizzi tagħha trejdunjonistiċi, tinnota li l-gvern jidher biċ- ċar li waqt li fetaħ l-Union beraħ għal GWU sabiex tibda l-ħidma tagħha, ma tax l-istess ċans lill-UHM. “Id-demokrazija trejdunjonistika titlob li l- pulizija għandhom jiddeċiedu huma ma minn jingħaqdu mingħajr biża’ u xkiel u l-UHM għandha tingħata l-istess opportunitajiet bħal ħaddieħor” temm jgħid  is -Segretarju Ġenerali Josef Vella.  Għal dan il-għan il-UHM se tiltaqa’ mal-Ministru Mallia nhar it-Tnejn 21 ta’ Lulju.

L-Union Ħaddiema Magħqudin tordna direttivi ġewwa l-EUPA

EUPAIt-Taqsima Edukazzjoni, Kultura u Rikreazzjoni tal-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) illum ordnat numru ta’ direttivi ġewwa l-European Union Programme Agency (EUPA). Dan wara li fallew it-tentattivi fuq l-qbil tal-fteħim kolletiv il-ġdid.
L-UĦM irreġistrat tilwima industrijali nhar it-Tnejn 30 ta’ Gunju 2014, fejn wara kellha laqgħa fil-preżenza tad-Direttur ta’ Xogħol ma sar l-ebda progress. Il-ħaddiema tal- aġenzija mhux qegħdin jaqblu mal-proposta tas-salarji minn naħa tal-gvern fost l-oħrajn. Dan għaliex fil-ftehim il-ġdid, il-proposti tas-salarji huma nferjuri għal dak li akkwistaw dawn il-ħaddiema fil-passat.
Għaldaqstant, l-UĦM mill-llum ordnat lill-ħaddiema biex jidħlu fis-seħħ direttivi industrijali li t-Taqsima Edukazzjoni, Kultura u Rikreazzjoni mhux qed teskludi li iżjed direttivi jistgħu jidħlu fis-seħħ jekk jibqa ma jkun hemm l-ebda żblokk.

Messagg mill-UĦM fir-rigward it-Tilwima tal-Malta Public Transport


 

Jitħabbar ir-rebbieħ tal-kompetizzjoni ta’ matul il-Freshers’ Week

IMAG0793

Is-Sur Benjamin Vassallo kien ir-rebbieħ tat-tablet Samsung. It-tablet ġiet ippreżentata lilu mis-Segretarju Ġenerali tal-UĦM, is-Sur Josef Vella fil-preżenza tal-President tal-UĦM Youths, is-Sur Gian Paul Gauci.

Il-UĦM tixtieq tirringrazzja in-numru sabiħ ta’ studenti li pparteċipaw fil-kompetizzjoni.

Din it-tablet ġiet ġentilement sponsorjata mid-ditta Sound Machine, aġenti tas-Samsung f’Malta.

Ara wkoll:

http://www.uhm.org.mt/il-uhm-bi-stand-matul-il-freshers-week/

Lino Spiteri (1938 – 2014)

Lino-Spiteri

Il-UĦM tibgħat il-kondoljanzi lill-familja ta’ Lino Spiteri.