Solidarjeta mill-UĦM ma sitt ħaddiema tal-Freeport li ġew sospiżi

Malta Freeport

Malta Freeport

It-Taqsima Port u Trasport fi ħdan il-UĦM uriet bil-fatti s-solidarjeta tagħha ma sitt ħaddiema li ġew sospiżi mill- Freeport Terminal.  Infatti, il-UĦM insistiet permezz ta’ azzjonijiet industrijali sabiex dawn is-sitt ħaddiema jidħlu lura għax-xogħol.

»»»

Intervista ma’ Josef Vella, Segretarju Ġenerali tal-UĦM

Layout 1

Laqgha bejn l-UHM u l-Ministeru tal-Energija u is-Sahha fuq il-PPPs ta’ l-Isptar Generali ta’ Ghawdex u L-Isptar San Luqa

IlluUHM New logo without textm delegazzjoni tal-UĦM, immexxija minn Josef Vella, Segretarju Ġenerali tal-UĦM, kellha laqgħa importanti mal-Ministru Konrad Mizzi u mas-Segretarju Parlamentari Chris Fearne fil-Berġa ta’ Kastilja. Din il-laqgħa ntalbet sabiex jibdew id-diskussjonijiet dwar il-futur tal-ħaddiema fl-Isptar St. Luke’s u fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex peress li għal dawn iz-zewġ sptarijiet se jsir Public Private Partnership (PPP). Matul din il-laqgħa, il-UĦM resqet diversi preokkupazzjonijiet tal-ħaddiema li jistgħu jintlaqtu filwaqt li wkoll resqet numru ta’ punti sabiex ikun hemm is-salvagwardji kollha tal-kundizzjonijiet u interessi tal-ħaddiema. Intlaħaq ukoll qbil li se jkun hemm sensiela ta’ laqgħat u negozjati mal-Ministru Konrad Mizzi u mas-Segretarju Parlamentari Chris Fearne f’dan ir-rigward. Il-UĦM se tkompli zzomm kuntatt kontinwu ma’ dawn il-ħaddiema u se zzommhom infurmati b’kull zvilupp li jista’ jkun hemm

Il-UĦM tordna azzjoni industrijali fid-Dipartiment għar-Relazzjonijiet Industrijali (DIER)

UHM New logo without textIt-Taqsima għas-Servizz Pubbliku fi ħdan il-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) illum daħlet fis-seħħ numru ta’ direttivi lill-Ispetturi tar-Relazzjonijiet Industrijali (EIRA Inspectors).

»»»

Lill-Missirijiet Kollha

fathers-day-images-free-download

Il-UĦM tiffirma ftehim tat-Technical Class ‘bi protesta’

UHM New logo without textIt-Taqsima għas-Servizz Pubbliku tal-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) iffirmat ftehim bħala addendum għal ftehim settorali tat-Technical Class.

»»»

Aktar ħaddiema tad-De La Rue jissieħbu mal-UĦM

De_La_Rue_logo_-_colour

Numru sostanzjali ta’ ħaddiema li jaħdmu fid-De La Rue issieħbu mal-UĦM fix-xhur li għaddew.

Dan sar wara li l-ħaddiema tad-De La Rue skoprew li kien hemm xi bidliet fil-Ftehim Kollettiv li huma ma ġewx infurmati dwarhom.

Intant il-UĦM se torganizza laqgħa oħra għall-ħaddiema kollha tad-De La Rue fil-kwartieri tal-UĦM, il-Furjana nhar is-Sibt 20 ta’ Lulju fil-11 a.m. Dan sabiex issir spjegazzjoni dwar aktar bidliet li saru minn union oħra mingħajr ma kienu jafu l-ħaddiema dwarhom.

Il-UĦM tirringrazzja lill-ħaddiema membri tagħha li qed jagħtu appoġġ lil din il-union minkejja l-bsaten fir-roti li qed isibu sabiex ma jissieħbux mal-UĦM.

 

L-iSpeaker tal-Kamra tad-Deputati jirċievi żjara ta’ kortesija mit-tmexxija tal-UĦM


Dalgħodu l-iSpeaker tal-Kamra tad-Deputati l-Onorevoli Anġlu Farrugia rċieva żjara ta’ kortesija minn membri tal-amministrazzjoni tal-UĦM, immexxija mis-Segretarju Ġenerali s-Sur Josef Vella.

»»»

Il-UĦM ma tridx “ritratt tal-vot” imma rebħa bil-vot


“Il-UĦM ma tridx “ritratt tal-vot” imma rebħa bil-vot” hekk stqarr Josef Vella, Segretarju Ġenerali tal-UĦM.

»»»

Maġġoranza ta’ Child Carers fil-UĦM

main-child-care

Illum intemmet il-verifika li saret f’numru ta’ Child Care Centres dwar liema union għandha rikonoxximent ewlieni ta’ Child Care Assistants fi ħdan il-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi (FES).

»»»

Inċident fit-Terminus tal-Belt Valletta

Tliet ħaddiema weġġgħu, wieħed x’aktarx gravi, f’inċident li seħħ fit-terminus tal-belt Valletta dalgħodu. L-inċident seħħ meta għal xi raġuni, xarabank li kien ipparkjat iċċaqlaq waħdu u laqat vettura oħra. Kien hawn li ħaddiema mal-MPT ġibdet lix-xufier minn nofs hekk kif pprova jwaqqaf ix-xarabank. Sfortunatament it-trakk laqat xufier ieħor f’saqajh.

Fil-post waslet ambulanza u tim ta’ paramediċi taw l-ewwel għajnuna lill-persuni midruba qabel ma twasslu għall kura fl-isptar Mater Dei. Il-Pulizija qed tinvestiga dan l-inċident.

Il-UĦM qed tesprimi is-solidarjeta mal-ħaddiema tat-Trasport Pubbliku speċjalment ma’ dawk li weġġgħu.

 

Ħtieġa li l-LSAs u l-Kindergarten Assistants ukoll ikunu stmati

FESlogo

Il-UĦM tirreferi għal ittra li ntbagħtet mill-Union tal-Għalliema (MUT) lill-Ministru tal-Edukazzjoni dwar il-ħtieġa ta’ kundizzjonijiet aħjar għal child care assistants fil-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi.

»»»

Invitation to Civic Orientation Sessions for Third Country Nationals Living in Malta

Il-UĦM tikkundanna każ ta’ aggressjoni fuq membru tagħha

UHM New logo without textXufier tal-MPT u membru fil-GWU aggredixxa xufier ieħor, li hu membru fil-kumitat tal-UĦM, b’ta’ l-aħħar iġarrab ġrieħi. L-inċident seħħ fil-venda tal-Belt illum wara nofsinhar.

»»»

Il-GWU ma tgawdix il-maġġoranza tax-xufiera fil-Malta Public Transport (MPT)

Malta_Public_Transport

 

Illum ħareġ biċ-ċar li l-GWU ma tgawdix il-maġġoranza tax-xufiera fil-Malta Public Transport (MPT). Dan ħareġ minn intervista li saret minn Inews lil rappreżentant tal-GWU b’rabta mal-azzjoni industrijali ordnata mill-GWU dalgħodu.

»»»

Lill-Ommijiet Kollha

Mothers-Day-Cards-2

Our redesigned weekly e-magazine

E-Magazine

Our work, our achievements, our challenges


 

The UĦM YESTERDAY morning took time out to mark Labour Day and to bring its members up to date on where it is at, what it has achieved to date and where it is going.

»»»