Mechanics tal-MPT trattati ta’ magni

Malta_Public_Transport

It-Taqsima Port u Trasport irċeviet diversi lmenti mill-ħaddiema ġewwa l-Malta Public Transport għal mod kif il-management ġdid Spanjol qed jitratta lill-ħaddiema. Fil-fatt, il-UĦM irċeviet diversi lmenti mix-xuffiera, mill-mechanics u mill-cleaners tal-kumpanija.
»»»

Il-UĦM f’laqgħa mal-Ministru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali

appogg_jpg_hi_res

 

 

sedqa logo high res

 

F’laqgħa li saret f’Palazzo Ferreria ma’ Dr Michael Farrugia, Ministru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali, l-Ministru żvela r-ristruttutar tal-Aġenzija Appoġġ u l-Aġenzija Sedqa lill-kumitat tal-ħaddiema tal-appoġġ fi ħdan l-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM).

»»»

Il-UĦM tappella lill-gvern sabiex ħidmitha ma tibqax imminata

UHM New logo without text

Il-Union Ħaddiema  Magħqudin (UĦM) tinsisti mal-Gvern biex jieqaf mill-manuvri politiċi tiegħu sabiex jaġevola lill-General Workers’ Union (GWU).

»»»

Tmien ġimgħat sħaħ ta’ azzjonijiet industrijali ordnati mill-UĦM fid-DIER

UHM New logo without text

 

It-Taqsima għas-Servizz Pubbliku fi ħdan il-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) ilha għaddejja b’azzjonijiet industrijali fid-Dipartiment ghar-Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi (DIER) sa mit-22 ta’ Ġunju 2015.  Dawn l-azzjonijiet ġew ordnati lill-ispetturi fi ħdan id-DIER peress li l-Gvern qed ikun passiv milli jinegozja l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom.

»»»

Il-UĦM mhux se tipparteċipa f’proċess li hu maħdum bizzilla bejn il-GWU u l-Gvern

UHM New logo without text

Waqt proċess tal-verifika li kien qed isir fil- Malta Freeport Corporation ħareġ biċ-ċar kemm il-management tal-istess korporazzjoni irid ikompli jaġevola lill-GWU f’dan il-proċess.

»»»

Il-UĦM tixtieq tesprimi l-appoġġ f’dan il-mument diffiċli u tawgura fejqan ta’ malajr lit-tabib Godfrey Farrugia

Dr_Godfrey_Farrugia

Joint statement between UĦM and APM

APM-Logo-Refined-Version

Union Ħaddiema Maqghudin (UĦM) and the Association of Podiatrists of Malta (APM) are pleased to announce that they have reached an agreement on long standing issues pertaining to work practices and human resources within primary health care. In this regard UĦM is lifting all directives with immediate effect.

»»»

Ashraf Ahmed

نهائي عزاء الأستاذ أشرف

With deep regret UĦM received the bad news of the loss of our beloved friend and colleague Mr Ashraf Ahmed, President of the Arab Maltese Community within UĦM. He was travelling in a car together with his family in Egypt on his way back to Malta when it had a massive impact with a truck. Ashraf and his son died on impact, whilst his wife and his other son are in a critical condition.

Mr. Ibrahim Madi, Vice President of the Arab Maltese Community describes Ashraf as a great fighter and defendant for the Arabic community in Malta. He was a good modest human being who always met other with a big smile on his face.

UĦM, together with the Arabic Maltese community in Malta, give our condolences to the deceased family and their immediate relatives. Ashraf Ahmed will always be on our hearts and prayers.

May they rest in peace.

Il-UĦM tagħti direttivi lill-Ispettorat tas-Saħħa

UHM New logo without text

Il-UĦM qed tagħti direttivi lill-gradi kollha tal-ispettorat tas-Saħħa biex jieqfu milli ikomplu jagħmlu ix-xogħol fil-bajjiet kif ingħatalhom u kif xoghol ieħor li mhux fl-inkarigu tagħhom bħal ġarr ta’ kampjuni u korrispondenza li jaqa’  fir-responsabbilitá tal-messaġġiera fil-ħinijiet tal-uffiċċju.

»»»

Il-UĦM tirrifjuta l-użu ta’ vetturi li huwa ta’ riskju għax-xufiera u għall-passiġġieri

UHM New logo without text

 

It-Taqsima Port u Trasport tal-UĦM tinnota li ta’ spiss ix-xufiera li jaħdmu mall-Malta Public Transport (Autobuses de Leon) qegħdin jaffaċċjaw kritika ta’ nuqqasijiet li ma jiddependux minnhom iżda jiddependu minn nuqqasijiet ta’ min imexxi. Fost dawn hemm nuqqasijiet ta’ndafa, manutenzjoni, ta’ sigurta, kif ukoll nuqqasijiet ta’arja kundizzjonata li taħdem kif suppost.

»»»

Il-UĦM ma taqbilx mal-istqarrija li ħarġet l-MEA dwar is-sitwazzjoni tal-ħaddiema tad-De La Rue

DE-LA-RUE-ZEJTUN-MALTA1

 

Il-UĦM semmiet fatti li ġenwinament qed isiru f’dan il-post tax-xogħol u li jinħtieġu jiġu indirizzati minnufih. Il-UĦM kienet tistenna li minflok tikritika union oħra, l-MEA għandha tikkundanna l-fatt li membru tagħha (De La Rue) ma’ għaġixxiex b’mod etiku fil-konfront tal-ħaddiema tiegħu.

»»»

IL-UĦM hija l-vuċi tal-ħaddiema tad-De La Rue

De_La_Rue_logo_-_colour

It-Taqsima Manifattura u Kummerċ tal-UĦM kitbet uffiċjalment  dwar il-fatt li ħaddiema ġewwa De La Rue allegatament ġew sgwidati mill-management tad-De La Rue. Dan meta l-management tad-De la Rue avviċina lill-ħaddiema sabiex jiffirmaw dokument bit-Titlu “Objectives & Performance Evaluation” u li kien jinkludi bidliet fil-Job Description tagħhom bi skuża li dan hu sempliċement rassenja.

»»»

Il-UĦM tiffirma l-Ftehim Kolletiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi

WP_20150731_10_30_21_Pro

It-Taqsima Edukazzjoni u Kura tal-Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM) u Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi il-Ġimgħa 31 ta’ Lulju 2015 iffirmaw il-Ftehim Kollettiv. Għall-FES, iffirmaw Elizabeth Pisani, CEO u Lorraine Sultana, Shop Steward, Isabelle Farrugia, Segretarja tat-Taqsima, fil-preżenza tas-Sur Joseph Caruana, Segretarju Permanenti u s-Sur Charles Cilia, Chairman tal-Bord Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi u kif ukoll is-Sur Jesmond Bonello, President UĦM.

»»»

Apprezzament Nicholas Farrugia (1936 – 2015)

Apprezzament Nicholas Farrugia (1936 - 2015)