Is-sitwazzjoni f’Panta Lesco

Panta logoIl-UĦM turi solidarjetá mal-ħaddiema tal-kumpaniji Panta Marketing u Panta Contracting li preżentament qed jiffaċċjaw sitwazzjoni diffiċli li tista’ twassal ukoll għal numru ta’ sensji.

»»»

Il-UĦM tiffirma ftehim kollettiv mal-Playmobil

UHM Signing 001

Il-UĦM għadha kif iffirmat ftehim kollettiv mal-istaff amministrattiv tal-Playmobil. Bl-għajnuna ta’ dan il-ftehim kollettiv ġdid, il-ħaddiema se jgawdu minn żieda fil-pagi flimkien ma’ kundizzjonijiet aħjar u miżuri ġodda favur il-familja (family friendly measures).

»»»

Il-UĦM titlob laqgħa urġenti dwar l-Aġenzija Sapport

sapport_logo

 

Il-UĦM talbet laqgħa urġenti lill-Ministru Michael Farrugia u lis-Segretarju Parlamentari Justyne Caruana, dan wara li l-UĦM irċiviet diversi telefonati minn ħaddiema inkwetati dwar l-awtonomija tal-Aġenzija Sapport kif imħabbra fil-midja lokali.

»»»

Right of reply – Sunday Times of Malta and timesofmalta.com 12.04.2015

With reference to the article entitled: Elective operations may be postponed this week  penned by Mr Ivan Martin published on the Sunday Times of Malta (12.04.2015) and the timesofmalta.com:

»»»

Nirien fiċ-Ċentru tas-Saħħa fil-Furjana

health_centre_ppi

Membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni ċivili kkontrollaw f’qasir żmien nar li ħakem zona fiċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Furjana dalgħodu.

»»»

Il-UĦM tkompli bl-Azzjonijiet Industrijali gewwa l-NSO.

NSO-logo-small3

It-Taqsima Entitajiet Pubblici tal-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) kompliet bl-azzjonijiet industrijali gewwa l-NSO.

»»»

Il-UĦM telenka l-aktar ħames oqsma prinċipali li qed iqajmu tħassib fost il-ħaddiema

WP_20150325_12_27_22_Pro

 

WP_20150325_12_36_47_Pro

WP_20150325_12_42_17_Pro

Il-kwistjoni tal-pensjonijiet, is-sostenibbiltà fil-qafas tat-trasport ta’ Malta, sistema ta’ kura tas-saħħa aktar effiċjenti, il-qagħda tal-ambjent u s-sistema edukattiva, huma l-aktar oqsma li qajmu tħassib fost il-ħaddiema f’Malta.

»»»

Il-Management ta’ Mater Dei qed jimmina direttivi tal-Paramedic Aides

blood-test-tubes

 

Minħabba direttivi li hemm fis-seħħ bħalissa mal-Paramedic Aides, il-UĦM b’responsabilta’ xorta waħda ħalliet lill-Paramedic Aides li jipproċessaw dmija kemm ta’ Emergenza u kif ukoll dik tal-Wards. Dawn id-dmija jiġu identifikati permezz ta’ labels apposta li jiddistingu test minn ieħor.

»»»

Il-UĦM tirrispondi għall-akkużi mill-MUMN

Gian Paul Gauci

B’risposta għall-istqarrija maħruġa mill-MUMN, il-UĦM tinstab ixxukjata kif Union oħra toħroġ tattakka Union li propju tkun qed tiddefendi id-drittijiet tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol.

»»»

Il-GWU m’għandhiex ikollha trattament privileġġjat

Freeport logoWara dak li ntqal mis-Segretarju Ġenerali tal-GWU Tony Zarb quddiem id-daħla tal-Malta Freeport illum wara nofsinhar, joħroġ biċ-ċar li għall-GWU, ir-rikonoxximent jista’ jsir kemm wieħed ifaqqa’ subgħajh.

»»»

Il-UĦM għandha dritt legali li tordna azzjoni industrijali lill-membri tagħha

UHM New logo without textIl-UĦM tagħmel referenza għal stqarrija tal-Malta Public Transport li ħarġet ilbieraħ fid-dawl tat-tilwima industrijali li għandha pendenti.

»»»

Il-UĦM tordna direttivi fil-Malta Public Transport

Malta_Public_Transport

Il-UĦM illum infurmat lill-Malta Public Transport (MPT) li nhar il-Ħamis 12 ta’ Marzu bejn is-6pm u t-8pm il-ħaddiema kollha ġewwa l-Malta Public Transport ser jieqfu mix-xogħol fuq direttiva tal-istess UĦM.

»»»

Il-UĦM hi determinata li ttejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema fl-FES

WP_20150310_10_32_12_Pro[1]

 

Illum l-UĦM rappreżentata minn Dr Ian Spiteri Bailey u Dr Andrew Grima dehret quddiem l-Imħallef Zammit Mckeon fuq il-kontesstazzjoni ta’ rikonoxximent ta’ Child Carers fl-Fondazzjoni tas-Servizzi Edukattivi (FES).

»»»

Il-UĦM b’vuċi għall-Paramedic Aides tal-Isptar Mater Dei

WP_20150309_10_25_10_Pro

WP_20150309_10_26_45_Pro

 

 

Is-Segretarju Ġenerali tal-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) Josef Vella indirizza konferenza tal-aħbarijiet quddiem id-Day Care Unit tal-Isptar Mater Dei, li matulha l-UĦM uriet li se tkompli tagħti vuċi lill-Paramedic Aides li jaħdmu fl-Isptar Mater Dei. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Union sostniet li l-Paramedic Aides għandhom jingħataw kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar u bħal dawk ta’ ħaddiema oħrajn tal-Isptar Mater Dei li jagħmlu l-istess xogħol bħal dawn il-ħaddiema.

»»»

Il-ħaddiema għandhom id-dritt li jagħżlu il-union tagħhom


 

“Sarfu d-dritt tagħkom li tagħżlu l-union tagħkom…ieqfu mill-mistħija u mill-biżgħa”. Dan sostnih Josef Vella, is-Segretarju Ġenerali tal-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) f’laqgħa mqanqla li saret lil grupp ta’ ħaddiema tal-Freeport barra mid-daħla tal-kumpanija f’Birżebbuġia. Il-laqgħa saret wara li l-UĦM kienet tat direttiva lill-ħaddiema biex jieqfu.

»»»

Il-UĦM tiċċara rapporti qarrieqa li dehru fuq media lokali

blood-test-tubes

Il-UĦM tixtieq tiċċara xi rapport li ħarġu f’xi media lokali dwar xi direttivi li l-UĦM ordnat fis-settur tas-Saħħa:

»»»

Il-UĦM tingħata l-għarfien ewlieni tal-Environmental Health Officers

UHM New logo without text

 

Il-UĦM ingħatat l-għarfien ewlieni sabiex tirrappreżenta lill-Environmental Health Officers (magħrufin bħala Health Inspectors) fi ħdan il-Gvern. Dan sar wara li l-maġġoranza assoluta tal-ħaddiema taw fiduċja lill-UĦM u ssieħbu magħha.

»»»

Tħassib dwar il-mod kif qed jitmexxa l-MCESD

MCESD

Il-UĦM illum, permezz ta’ ittra, irreġistrat ir-riserva tagħha għall-mod kif qed jitmexxa l-MCESD. Il-union saħqet li l-livell tad-djalogu soċjali fl-MCESD illum hu ffukat primarjament fuq dak li hu ta’ prijorità għall-Uffiċċju tal-Prim Ministru u għad-diversi Ministri fi ħdan il-Kabinett. Tant li kull talba li ssir min-naħa tal-Ministri jew mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru tiġi immedjatament milqugħa mingħajr ebda riserva, filwaqt li talba li ssir mill-imsieħba soċjali trid tiġi meqjusa u l-validità u l-importanza tagħha jridu jkunu diskussi.

»»»

Trasferiment ġewwa l-MEPA mingħajr sens ta’ trasparenza

mepa

 

Il-UĦM il-bieraħ irreġistrat tilwima industrijali mal-MEPA wara li nhar il-Erbgha ix-shop-steward, membru tal-union u rappreżentant tagħha, ħarġulha trasferiment b’mod ingust b’seħħ immedjat għal ġurnata tal-lum, it-Tnejn, sabiex tirraporta għax-xogħol f’sezzjoni nieqsa minn diversi regolamenti tas-Saħħa u Sigurta. Minkejja li din il-Union ripetutament talbet lill-MEPA kif waslet sabiex talloka lil din il-persuna għal dan it-trasferiment, sal-lum ma kellha ebda tweġiba tanġibbli. Jidher li dan it-trasferiment sar mingħajr ma kien hemm ebda sens ta’ trasparenza jew konsultazzjoni mal-istess Taqsima.

»»»

Il-UĦM tingħata raġun mill-Ministeru tal-Edukazzjoni

UHM New logo without text

Id-Direttur Ġenerali tal-Ministeru tal-Edukazzjoni Francis Fabri ikkonferma li l-UĦM kellha raġun li l-ħaddiema klerikali kienu qed jiġu mqabbda jagħmlu xogħol li mhux parti mid-dmirijiet tagħhom.

»»»

Il-UĦM titlob laqgħa urġenti mal-MCESD

MCESD

Aktar kmieni din il-ġimgħa, Josef Vella, is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM intalab jagħti l-mowbajl tiegħu qabel ma jidħol laqgħa li kellu mal-Ministru Carmelo Abela.

»»»

Aġir arroganti fil-konfront tas-Segretarju Ġenerali tal-UĦM


 

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM Josef Vella kkundanna l-aġir li seħħ fil-konfront tiegħu fil-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali dalgħodu.

»»»

Tissokta l-inċertezza fost il-ħaddiema tal-Enemalta

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM is-Sur Josef Vella intervistat minn The Malta Independent on Sunday

Il-UĦM tikkundanna l-aġir arroganti tas-Segretarju Parlamentari Justyne Caruana

UHM-New-logo (1)

Il-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) irċeviet numru ta’ ilmenti mingħand ħaddiema li sal-lum kienu jmexxu d-day centres imferrxin f’Malta. Dan wara li ġew mhedda mis-Segretarju Parlamentari Justyne Caruana jumejn ilu.

»»»

L-MEP Miriam Dalli żżur l-uffiċċji tal-UĦM

WP_20150220_12_12_21_Pro

Uffiċjali tal-UĦM iltaqgħu mal-Ewro Parlamentari Laburista Miriam Dalli fil-kwartieri tal-union fil-Furjana dalgħodu.

»»»

Aktar rispett lill-ħaddiema tal-Enemalta kif ukoll lill-ħaddiema u l-pazjenti fl-Isptar Mater Dei

Laqgha UHM

 

F’laqgħa li saret bejn uffiċjali tal-UĦM ma’ Therese Comodini Cachia, ix-Shadow Minister għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u Claudette Buttigieg, ix-Shadow Minister għas-Saħħa, ġiet enfasizzata l-importanza tar-rispett li għandu jingħata lill-ħaddiema tal-Enemalta kif ukoll lill-ħaddiema fl-Isptar Mater Dei  u lill-pazjenti rikoverati fl-istess sptar.

»»»

Aggredit minn membri tal-GWU impjegati mat-Trasport Pubbliku

Malta_Public_Transport

Il-UĦM qed tikkundanna aggressjoni fil-konfront ta’ Segretarju ta’ Taqsima tagħha li seħħet dalgħodu fid-depot tal-kumpanija Malta Public Transport (MPT) li jinsab fil-Park and Ride tal-Furjana.

»»»

Referenza qarrieqa fuq il-faċċata tal-ġurnal L-Orizzont tas-16 ta’ Frar 2015

UHM-New-logo (1)

“Dak li Gvern Laburista għamel f’inqas minn 25 xahar mal-General Workers’ Union (GWU), qatt ma għamlu l-Partit Nazzjonalista lill-UĦM f’25 sena….lanqas biss resaq qrib” sostna is- Segretarju Ġenerali tal-UĦM, Josef Vella.

»»»

Rebħa oħra mill-UĦM għax-xufiera tat-trasport pubbliku

UHM-New-logo (1)

 

Tilwima Industrijali bejn it-Taqsima Port u Trasport tal-UĦM u l-Malta Public Transport Services, imħaddma mill-Gvern, intemmet b’konferma ċara mit-Tribunal Industrijali li l-management tal-Malta Public Transport Services (kumpanija tal-Gvern) naqas milli jagħmel il-verifika ta’ sħubija ta’ liema Union għandha l-maġġoranza tax-xufiera f’dan il-post tax-xogħol.

»»»

It-Trasferiment u l-Lista Sigrieta fl-Enemalta

Ene Malta Logo

Il-ħaddiema ta’ l-Enemalta huma mħawwdin wara li l-lista ta’ postijiet mal-Gvern fejn dawn il-ħaddiema suppost jistgħu japplikaw sabiex jiġu trasferiti wara li jispiċċa l-impjieg tagħhom mal-Enemalta qed tinżamm sigrieta mill-kumpanija.

»»»

L-UĦM tinsisti li jitjiebu li-kundizzjonijiet ta’ xogħol fil-FES

FESlogo

Il-UĦM qed tinsisisti li jitjiebu l-kundizzjonijiet ta’ xogħol tal-ħaddiema fi ħdan l-Fondazzjoni ta’ Servizzi Edukattivi.

»»»

Il-UĦM twaqqaf transfers fl-Enemalta

UHM-New-logo (1)

Nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Jannar, il-UĦM kellha laqgħa urġenti mal-maniġment tal-Enemalta peress li numru ta’ ħaddiema membri tal-UĦM ingħataw transfers mingħajr ebda konsultazzjoni u saħansitra kontra l-ftehim kollettiv.

»»»

Il-UĦM tistaqsi jekk is-suq tal-fuel hux verament liberalizzat

file

Il-UĦM tinsab mħassba bl-iżvilupp li seħħ riċenti dwar pompa partikolari tal-petrol li ma tħallitx tnaqqas il-prezz tal-fuel għall-konsumaturi.

»»»

Id-Deputat Marlene Farrugia tikkummenta dwar il-GWU fuq Facebook

Il-UĦM tikkundanna t-trasferimenti tal-ħaddiema tal-Enemalta

Ene Malta Logo

Il-UĦM tibqa tinsisti li l-ebda ħaddiem fl-Enemalta ma għandhu jitnaqqaslu t-take home pay tiegħu anke jekk dan ikun bi ftehim ma Unjin oħra.

»»»

Il-UĦM tesprimi tħassib dwar l-Enemalta

Ene Malta Logo

Il-UĦM qiegħda tesprimi t-tħassib tagħha dwar iċ-ċaqlieq u t-trasferimenti interni fost il-ħaddiema ta’ l-Enemalta li qed issiru mingħajr l-ebda konsultazzjoni. It-taqsima Manifattura u Kummerċ tal-UĦM fil-fatt kitbet lill-Executive Chairman ta’ l-Enemalta plc u għamlet diversi mistoqsijiet dwar l-inċertezza li qed jaffaċċjaw il-ħaddiema. Dan wara li tentattivi sabiex issir laqgħa ġew imħassra mill-management.

»»»

Il-UĦM u l-NCHFE jiffirmaw il-Ftehim Kollettiv

NCFHE Logo

It-Taqsima Edukazzjoni u Kura  tal-Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM) u National Commission for Further and Higher Education (NCHFE) iffirmaw il-Ftehim Kollettiv tal-ħaddiema li jaħdmu ma din il-Kummisjoni.

»»»

Awguri mill-UĦM

13

Agreement on employment of health care graduates reached between government and UĦM

mater-dei-hospital-14

An agreement has been reached between the government and the Union Ħaddiema Magħqudin on timeframes for the employment of new allied health care graduates, Parliamentary Secretary Chris Fearne tweeted this morning.

»»»

Equip yourself to participate in social dialogue, negotiations and policy development thanks to the Voice of the Workers Project – ESF 4.221 DEADLINE EXTENDED – 31.01.2015

ESF

UHM_VOW

 

 

The deadline for applications for the training on social dialogue for Maltese workers – online is extended.

»»»

Right of Reply to Paul Pace’s (MUMN) Press Release

UHM-New-logo (1)

Contrary to what Paul Pace is saying, UHM and the Government had agreed that the directives issued are not putting patients’ lives at risk.

»»»

Il-UĦM iżżid l-Azzjonijiet Industrijali fis-Sezzjoni tal-Paramedic Aides

carrier-hospital-pneumatic-tube-system-68860-2865363

Il-Ġimħa li għaddiet, il-UĦM żiedet l-azzjonijiet industrijali fiz-sezzjoni tal-Paramedic Aides għax skond il-Unjin baqgħet bla proposti minn naħa tas-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa, l-Onorevoli Dr. Chris Fearne. Dan wara li din il-unjin kienet imwiegħda b’mod ċar li jew it-Tlieta, massimu l-Erbgħa kien se jkollha laqgħa msejjħa apposta biex jiġu diskussi l-kontra-proposti.

»»»

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM, is-Sur Josef Vella elett fuq il-bord tal-EZA.

Josef Vella

Il-UĦM bi pjaċir tħabbar li s-Segretarju Ġenerali tagħha, is-Sur Josef Vella ġie elett bħala membru tal-bord fl-organizzjoni internazzjonali EZA, li l-UĦM hija membru attiv tagħha.

»»»

Żjara mill-Eċċellenza Tagħha, l-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca

DSCF3114

Illum il-UĦM b’unur laqgħet fil-kwartieri ġenerali lill-Eċċellenza Tagħha, l-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca.

»»»

First collective agreement signed for WasteServ employees

Paramedic Aides given the cold shoulder by the Ministry for Energy and Health

UHM-New-logo (1)

The Health Section within UĦM will, from Monday 24th November 2014, order industrial actions to all Paramedic Aides.

»»»

Reazzjoni dwar il-Baġit 2015 mill-UĦM

Budget

Waqt li l-UĦM tinnota li l-previżżjonijiet ta’ tkabbir ekonomiku bir-rata ta’ 3.5% jidru posittivi, il-UĦM tisħaq dwar l-importanza illi l-miri ekonomiċi għandhom ikunu milħuqa u mhux jibqgħu BISS miri.

»»»

Equip yourself to participate in social dialogue, negotiations and policy development thanks to the Voice of the Workers Project – ESF 4.221 DEADLINE EXTENDED

UHM-New-logo (1)ESF

The deadline for applications for the training on social dialogue for Maltese workers – online is extended

»»»

Health care profession graduates ‘left in the dark’ over future jobs, UHM does not exclude action

Il-UĦM tikkundanna kull vjolenza.

UHM-New-logo (1)

Il-UĦM tikkundanna bla riservi l-attakk li sar fuq ir-residenza tal-Ispettur Geoffrey Azzopardi.

»»»

Il-UĦM u l-Caritas jiffirmaw il-Ftehim Kollettiv.

caritas_malta_logo

It-Taqsima Edukazzjoni u Kura tal-Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM) u l-Caritas iffirmaw il-Ftehim Kollettiv tal-ħaddiema li jaħdmu l-Caritas.

»»»

Il-UĦM tiddeplora b’saħħa l-Prekarjat.

leisure_clothing_malta

Il-UĦM tikkundana kull tip ta’ prekarjat u sfruttament tal-ħaddiema.

»»»

Equip yourself to participate in social dialogue, negotiations and policy development thanks to the Voice of the Workers Project – ESF 4.221

UHM_VOWESF

 

 

Applications are now open for the training on social dialogue for Maltese workers – online
Two courses are being offered, namely the Bipartite Social Dialogue and the Tripartite Social Dialogue that
you can attend comfortably from your desk

»»»

Tislija lill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona

14896-740xNone

Id-diriġenti tal-UĦM jirringrazzjaw lill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona tax-xogħol pastorali siewi li wettaq u jawgurawlhu għall-ġejjieni.

Il-UĦM fuq il-programm Xift fuq Net TV

IMG_0232

Mill-llum, il-UĦM se jibda jkollha rokna informattiva (kull hmistax, nhar ta’ Erbgha) fuq il-programm XIFT fuq Net TV fis-1.15pm. L-ewwel mistieden se jkun is-Segreatrju Generali Josef Vella.

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM mistieden fil-programm NEWSFEED fuq Net TV

IMG_0225

It-Tlieta 14 t’Ottubru is-Segretarju Generali tal-UĦM Josef Vella kien wiehed mill-mistednin fuq il-programm Newsfeed fuq Net TV.

Reazzjoni mill-UĦM rigward il-bini tal-Power Station

Bill

Il-UĦM titlob lill-gvern sabiex ma jħallix aktar spekulazzjonijiet jċajpru l-proġett tal-Power Station.  Għaldaqstant l-UĦM temmen li mill-iktar fis possibli l-gvern għandu jsejjah konferenza stampa fejn jispjega lill-pubbliku kif dan l-proġett se jkompli u x’inhuma l-pjanijiet u l-miri.

»»»

Il-UĦM bi stand matul il-Freshers’ Week

IMG_0183

Il-UĦM ipparetiċipat b’suċċess permezz ta’ stand matul il-Freshers’ Week li kien mifrux fuq ġimgħa fuq il-kampus tal-Universita’.

Matul il-Freshers’ Week, il-UĦM organizzat kompetizzjoni għal kull min iżur l-istand tagħha. Il-premju finali huwa tablet tad-ditta Galaxy ġentilment mogħti mil-kumpanija Sound Machine ta’ B’Kara.

Dettalji ta’ min rebaħ jingħataw dalwaqt.

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM Josef Vella fuq TVAM


Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM Josef Vella il-Ġimgħa filgħodu kien mistieden fuq il-programm TVAM ippreżentat minn Norma Saliba.

Josef Vella spjega b’mod konċiż il-proposti interessanti u nnovattivi għall-qasam tax-xogħol għall-baġit tas-sena 2015.

 

 

 

 

Kompetizzjoni UĦM

10384903_279885915539814_6680292248414493348_n

Żuru l-istand tal-UĦM matul il-Freshers Week u żuru l-Facebook page tal-UĦM (www.facebook.com/UHMMalta) u pparteċipaw fil-kompetizzjoni fejn tistgħu’ tirbħu tablet Samsung grazzi għall-Sound Machine.

Termini u kundizzjonijiet japplikaw.

Union Is Strength (L-Unjoni ġġib il-Forza)

Il-UĦM tressaq il-każ għar-Recognition tax-xufiera tal-Malta Public Transport Services (ex-Arriva) quddiem it-Tribunal Industrijali.

UHM-New-logo (1)

Permezz tal-avukat tagħha, il-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) bgħatet ittra lill- Ministru Helena Dalli b’referenza għat-tilwima industrijali pendenti li l-unjin għandha rigward ir-rikonoxximent tagħha bħala l-unjin rappreżentattiva tax-xufiera mal-Malta Public Transport Services.

»»»

Il-UĦM konfermata bħala l-Unjin għall-Paramedic Aides

UHM-New-logo (1)

Illum it-Taqsima Servizzi tas-Saħħa tal-Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM) ingħatat konferma uffiċċjali mid-Direttur tar-Relazzjonijiet Industrijali u x-Xoghol li tgawdi mill-maġġoranza tal-ħaddiema tal-Gvern fil-grad ta’ Paramedic Aide msieħba fi ħdan il-UĦM. Fix-xhur li għaddew it-Taqsima Servizzi tas-Sahha tal-UĦM kisbet ukoll rikonxximent ewlieni fid-Dental Surgery Assistants u Pharmacy Technicians.

»»»

Il-UĦM tesprimi solidarjeta’ mal-membri tal-Korp tal-Pulizija

Subpage-Banner-4

It-Taqsima Entitajiet Pubbliċi u Kommunkazzjoni tal-UĦM (Union Ħaddiema Magħqudin) tikkundanna bi sħiħ l-attakk vjolenti li allegatament seħħ fuq membri tal-Korp tal-Pulizija f’dawn l-aħħar jiem.

»»»

Reazzjoni tal-UĦM dwar il-proposti tal-MEA

UHM-New-logo (1)

Il-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) bl-ebda mod ma tista’ taqbel li l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema jiġu mittiekla. Il-UĦM tikkontendi li hu dritt tal-ħaddiem li meta jkun hemm ċertifikat mediku dan għandu jitqies bħala sick leave u bl-ebda mod ma jġibu ċirkustanzi li jwasslu sabiex il-ħaddiema jitnaqrilhom mill-kundizzjonijiet li ġew miksuba matul iż-żmien.

»»»

L-Union Ħaddiema Magħqudin tiffirma l-Ftehim Kolletiv tal-EUPA

photo 1

It-Taqsima Edukazzjoni, Kultura u Rikreazjoni tal-Union Ħaddiema Maqgħudin (UĦM) u l-European Union Programme Agency (EUPA) illum 6 ta’ Awwissu 2014 iffirmaw il-Ftehim Kollettiv l-ġdid li jkopri sa 2016. Permess ta’ dan il-ftehim se jkunu qed jitjiebu diversi kundizzjonijiet tax-xogħol għall-ħaddiema fosthom titjieb finanzjarju.

»»»

Imwaqqaf il-Forum Nazzjonali tal-Union Maltin

Messaġġ mil-UĦM fl-okkażżjoni tal-200 sena anniversarju tal-Korp tal-Pulizija f’Malta

PoliceIl-Union Ħaddiema Maghqudin ssellem lill- pulizija fl-okkażjoni tal-200 sena anniversarju. Il-UĦM tirringrazzja lil dawk il-pulizija li ta’ kuljum jgħatu servizz lill-komunita’ Maltija u Għawdxija xi kultant anke b’periklu għal-ħajjithom.  Waqt li l-UHM se tkun hemm anke qed tipprovdi s-servizzi tagħha trejdunjonistiċi, tinnota li l-gvern jidher biċ- ċar li waqt li fetaħ l-Union beraħ għal GWU sabiex tibda l-ħidma tagħha, ma tax l-istess ċans lill-UHM. “Id-demokrazija trejdunjonistika titlob li l- pulizija għandhom jiddeċiedu huma ma minn jingħaqdu mingħajr biża’ u xkiel u l-UHM għandha tingħata l-istess opportunitajiet bħal ħaddieħor” temm jgħid  is -Segretarju Ġenerali Josef Vella.  Għal dan il-għan il-UHM se tiltaqa’ mal-Ministru Mallia nhar it-Tnejn 21 ta’ Lulju.

L-Union Ħaddiema Magħqudin tordna direttivi ġewwa l-EUPA

EUPAIt-Taqsima Edukazzjoni, Kultura u Rikreazzjoni tal-Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM) illum ordnat numru ta’ direttivi ġewwa l-European Union Programme Agency (EUPA). Dan wara li fallew it-tentattivi fuq l-qbil tal-fteħim kolletiv il-ġdid.
L-UĦM irreġistrat tilwima industrijali nhar it-Tnejn 30 ta’ Gunju 2014, fejn wara kellha laqgħa fil-preżenza tad-Direttur ta’ Xogħol ma sar l-ebda progress. Il-ħaddiema tal- aġenzija mhux qegħdin jaqblu mal-proposta tas-salarji minn naħa tal-gvern fost l-oħrajn. Dan għaliex fil-ftehim il-ġdid, il-proposti tas-salarji huma nferjuri għal dak li akkwistaw dawn il-ħaddiema fil-passat.
Għaldaqstant, l-UĦM mill-llum ordnat lill-ħaddiema biex jidħlu fis-seħħ direttivi industrijali li t-Taqsima Edukazzjoni, Kultura u Rikreazzjoni mhux qed teskludi li iżjed direttivi jistgħu jidħlu fis-seħħ jekk jibqa ma jkun hemm l-ebda żblokk.

Messagg mill-UĦM fir-rigward it-Tilwima tal-Malta Public Transport


 

Equip yourself to participate in social dialogue, negotiations and policy development thanks to the Voice of the Workers Project – ESF 4.221

Applications are now open for the training on social dialogue for Maltese workers – online

Two courses are being offered, namely the Bipartite Social Dialogue and the Tripartite Social Dialogue that
you can attend comfortably from your desk

»»»